S temi programi si lahko sami oblikujemo nalepko, podatke zajamemo iz zunanje baze ter nato te nalepke natisnemo na tiskalnik.

Showing all 2 results